#

ỦY BAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trưng bày ảnh
Kinh tế # & Đô thị

There are many variations of passages of Lorem
Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form.

#

Chủ đề 01

Đồng lòng chống dịch

Bầu Cử trong khu cách ly.

DSC00015

Bầu Cử trong khu cách ly bệnh viện K. Ảnh Ngọc Tú (8)

Bầu Cử trong khu cách ly bệnh viện K. Ảnh Ngọc Tú (9)

DSC00270